Imię*
Nazwisko*
Organizacja*
Stanowisko
Email*
Telefon*
Jestem zainteresowana/y:  [ceny brutto]

  16 maja 2018 – Sesja ogólna [199 zł.]
  17 maja 2018 – e-risk User Day [99 zł.]

  Faktura

Informacje dodatkowe:


Płatność :

   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SDPK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14 w celu rejestracji i udziału w Konferencji HOR. Jednocześnie informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do wglądu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz o prawie do żądania ich poprawiania albo usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .