Rola jaką pełnię w projekcie

Kieruje projektami szkoleniowo-doradczymi, realizowanymi zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i na rzecz administracji publicznej oraz samorządów lokalnych. Zarządzam projektami innowacyjnymi, wdrażając nowe rozwiązania organizacyjne oraz budując kulturę innowacyjności w organizacjach.

Doświadczenie zawodowe

Moją domeną jest rozwój potencjału projektowego organizacji, diagnoza i doskonalenie kompetencji zespołów projektowych oraz tworzenie środowiska skutecznego zarządzania projektami w oparciu o uznane metodyki zarządzania projektami. Specjalizuje się także w projektowaniu działań rozwojowych dla kierowników projektów oraz ich ewaluacji

Jako certyfikowany project manager kieruję złożonymi projektami szkoleniowo-doradczymi, realizowanymi zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i na rzecz administracji publicznej i samorządów lokalnych.