Małgorzata Miśniakiewicz – doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa. Wykładowca z zakresu Innowacyjności w produkcji żywności, Food Product Development, Komercjalizacji produktu, Projektowania żywności oraz Future trends in the food industry.

Zainteresowania naukowe to kształtowanie i ocena jakości produktów żywnościowych, problematyka innowacyjności w produkcji żywności, FPD – opracowywanie nowych produktów żywnościowych, analiza i zarządzanie ryzykiem w działaniach proinnowacyjnych, typologia współczesnych konsumentów i trendy w ich zachowaniach rynkowych. Kierownik i wykonawca projektów naukowych i badawczych.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań preferencji konsumenckich, analiz jakości żywności, analizy ryzyka w FPD. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. Bułgaria, Ukraina, Chiny, Korea Południowa, Rumunia, Włochy. Prowadzenie wykładów jako Visiting Professor na uniwersytetach w Pradze, Warnie, Reykjaviku, Alicante, Grand Rapids. Lider projektów szkoleniowych, współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie opracowywania nowych produktów żywnościowych i zarządzania ryzykiem w FPD.