Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej,  Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu.

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie.

Z Grupą PZU związany od 1999 roku. Początkowo w obszarze reasekuracji, następnie jako Dyrektor Biura Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za zarządzanie korporacyjne, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie oraz współpracę z akcjonariatem. Pełnił funkcje zarządcze w wielu projektach strategicznych, w tym odpowiadał za 2 najważniejsze nurty w projekcie IPO (due dilligence i prospekt) zakończonym sukcesem i debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Brał aktywny również udział w pracach związanych z uzyskaniem i utrzymaniem przez wiele lat najwyższej możliwej na rynku polskim noty ratingowej Standard & Poors’ przez PZU SA i PZU Życie SA.

Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących Compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Odznaczony medalem „Za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń”.

W 2014 roku wyróżniony przez środowisko compliance główną nagrodą na rynku finansowym za działania na rzecz podnoszenia standardów compliance w Polsce.