Marcin Trepka jest członkiem globalnej praktyki prawa konkurencji w K&L Gates. Kieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie.

Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej. Jest również znany ze swojej pracy w zakresie prawa konsumenckiego w szczególności z prowadzenia postępowań sądowych w sprawach konsumenckich oraz doradzania w złożonych sprawach przestrzegania przepisów konsumenckich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi.

Marcin ponadto aktywnie przyczynia się do rozwoju międzynarodowej polityki prawa konkurencji, pełniąc funkcje współkierującego międzynarodową grupą ds. karteli i leniency w Komisji Konkurencji ICC w Paryżu, Wice-Przewodniczącego Komisji Konkurencji w Polsce oraz delegata Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (Non-Governmental Advisor) do Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).

Marcin jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych Legal500 and Chambers Europe, jako „bardzo pragmatyczny, skoncentrowany na celu oraz entuzjastyczny” Źródła dodają: „Umie słuchać i wyjaśnić rzeczy w sposób zrozumiały dla klienta.” Wyróżniony przez Global Competition Review w niezależnym międzynarodowym rankingu “Who’s Who Legal: Competition – Future Leaders 2017” skupiającym najwybitniejszych praktyków prawa konkurencji poniżej 45 roku życia.