Rola jaka pełnię w projekcie Rozstrzygam pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuję przeprowadzone prace oraz podejmuję ostateczną decyzję o kształcie i rodzaju dokumentów wydawanych klientowi. Jestem członkiem Polskiej Rady Biegłych Rewidentów poprzedniej i bieżącej kadencji. Społecznie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Doświadczenie zawodowe Specjalizuję się w badaniu grup…

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Filozoficznej prof. T. Gadacza w Collegium Civitas. Doświadczona menadżerka administracji rządowej z wieloletnim stażem jako dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska, a także dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM. Szefowa komórek audytu wewnętrznego zarówno w MŚ,…

Doświadczony Chief Compliance Officer z kilkunastoletnią praktyką w sektorze bankowym. Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Zarządzający ryzykiem braku zgodności w dużym, giełdowym banku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a ponadto uzyskał tytuł Executive MBA na Dominican University z siedzibą w Chicago. Ukończył również Advanced Management Program w IESE Business School, jednej z…

  Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP sp. z o. o. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w CBiDGP Administrator Bezpieczeństwa Informacji Zajmowane stanowiska 2008 do nadal Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP 2004 – 2007 Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania KW SA 2003 – 2006 Dyrektor Biura Przeróbki i Jakości Węgla Kompanii…

Jest doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziałów Zarządzania oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001-2007 był Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej. Od 2006 do 2007 był członkiem Komitetu…

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania ryzykami finansowymi i zarządzania finansami. Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z bankowością, m.in. jako kierownik zespołu monitoringu Klientów Biznesowych wdrażał w Banku BPH system do portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystujący dane firmograficzne i behawioralne. Od roku 2013 związany z Grupą ENEA.…

Ekspert zarządzania ciągłością działania, audytor wiodący BS25999. Od 16 lat zawodowo zajmuje się problematyką zarządzania ciągłością działania w sektorze finansowym i administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. na stanowisku regionalnego koordynatora ds. zarządzania ciągłością działania Citifinancial na Europę środkowo-wschodnią, kierownika ds. zarządzania ciągłością działania (Obsługa Funduszy Inwestycyjnych), głównego specjalisty ds. ciągłości działania w Banku…

Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner w kancelarii Raczkowski Paruch, gdzie kieruje praktyką Prawa Karnego dla Biznesu iCompliance. Wcześniej przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i…

Marcin Trepka jest członkiem globalnej praktyki prawa konkurencji w K&L Gates. Kieruje zespołem prawa konkurencji w Warszawie. Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej. Jest również znany ze swojej pracy w zakresie prawa konsumenckiego…