Absolwent oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Gdański). Od 2014 r. profesor nadzwyczajny nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry…

W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej jako Dyrektor i Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager i pełnomocnik zarządu z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008…

Obecnie jako Risk Manager w PayU S.A. odpowiedzialny za rynki Europy Środkowej oraz koordynację procesu Enterprise Risk Management w regionie EMEA. W latach 2011 – 2014 pracował jako Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Kompanii Piwowarskiej, a następnie w Grupie Allegro na stanowisku specjalisty ds. wykrywania nadużyć.

mgr inż. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Audytor wiodący w obszarach bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz zarządzania jakością. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce zarządzania ryzykiem i podejściu procesowemu. Szerokie doświadczenie związane z rozwojem aplikacji informatycznych w obszarze zarządzaniem ryzykiem i modelowania procesów. 16 lat doświadczeń w realizacji projektów doradczych (kierownik projektu, trener, konsultant, ekspert) w…

mgr inż. Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka w SDPK. Absolwentka wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany Menadżer Ryzyka ISO 31000. W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG świadczyła usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w…

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej,  Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu. Kreator…

Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitecie Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) Wykształcenie: – doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – magister ekonomii, Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Studia podyplomowe, Rachunkowość, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Studia podyplomowe Charakterystyka energetyczna…