Reprezentant KELA GROUP I MAGEN100 NA w EMEA, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w specjalizacji cyber wywiad. Prezes Polsko -Izraelskiego Konsorcjum na rzecz cyberbezpieczeństwa Polski. Przewodnicząca Rady Honorowej Cyberkonferencji Warszawskiej i wspołtworca programów edukacyjnych dla operatorów SOC.

Współzałożyciel [2005] i prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów [2006-2014]. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd przeglądu Corporate Governance” [2006-2013]. Specjalista w zakresie polskich kodeksów ładu korporacyjnego i właściciel strony internetowej „Andrzej S. Nartowski o, ładzie korporacyjnym”. Autor podręcznika Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [2008]. Honorowy członek GPW [2014]. Prawnik z dużym…

Marcin Zastawa mgr, inż. Jest ekonomistą i członkiem zarządu PBSG SA. Po uzyskaniu dyplomu odpowiadał za rozwój i sprzedaż usług w zakresie zarządzania w DGA SA (7 lat). Od 2006 roku  na stałe związany z PBSG gdzie odpowiada za rozwój usług w zakresie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i revenue assurance. Jego doświadczenia zdobyte w trakcie…

CFE – Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyczno – Fizyczny, kierunek matematyka a także Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania (studia podyplomowe) i Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (podyplomowe studium Kontrola i audyt w gospodarce i administracji). Od 2003 r. do 2011 r. i od marca 2013 r. do chwili…

Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w zakresie Organizacji i Zarządzania. Zdobywała wiedzę podczas wyjazdów studyjnych do Nottingham Trent University – Nottingham Business School w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania operacjami, zachowań organizacji. Ukończyła: Studia Podyplomowe w zakresie Administracji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.…

Pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowanie naukowe i dydaktyczne w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji Kierownik i wykonawca projektów badawczych; kierownik i wykładowca na EMBA oraz Studiach podyplomowych. Visiting professor oraz współpraca badawcza z wieloma uczelniami, m.in.  Almaty Management University, Bucharest University of Economics Science, Chonnam National University, Dniepropietrovsk National University, Girona University,…