Rola jaką pełnię w projekcie

Jestem odpowiedzialny za realizację projektu, podział prac, kontakty z klientem w kwestiach dotyczących projektu oraz za wspólne z partnerem podejmowanie decyzji dotyczących kwestii merytorycznych.

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuję się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniach prognoz finansowych. Przygotowałem i przeprowadziłem szkolenia z zakresu MSR/MSSF oraz polskich standardów rachunkowości. Przeprowadzałem weryfikacje i kompilacje sprawozdań finansowych wg niemieckich zasad rachunkowości. Przeprowadzałem audyty kontroli wewnętrznej w ramach audytów zintegrowanych.