Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP sp. z o. o.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w CBiDGP

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zajmowane stanowiska

  • 2008 do nadal Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP

  • 2004 – 2007 Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania KW SA

  • 2003 – 2006 Dyrektor Biura Przeróbki i Jakości Węgla Kompanii Węglowej SA

  • 2002 – 2003 Prezes Zarządu Nadwiślański Węgiel SA

  • 2001 – 2002 Z-ca Dyrektora Biura Jakości, Marketingu i Sprzedaży NSW SA

  • 1999 – 2001 Dyrektor Działu Przeróbki w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej SA

  • 1990 – 1999 Główny Inżynier Przeróbki KWK Czeczott

  • 1992 – 1993 Z-ca dyrektora ds. marketingu KWK Czeczott