Konsultant Departamentu Zarządzania i Ryzyka w SDPK Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk), a zdobyte doświadczenie wykorzystuje do rozwoju oprogramowania.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Filozoficznej prof. T. Gadacza w Collegium Civitas. Doświadczona menadżerka administracji rządowej z wieloletnim stażem jako dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska, a także dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w KPRM. Szefowa komórek audytu wewnętrznego zarówno w MŚ,…

  Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP sp. z o. o. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w CBiDGP Administrator Bezpieczeństwa Informacji Zajmowane stanowiska 2008 do nadal Dyrektor ds. jakości i sprzedaży w CBiDGP 2004 – 2007 Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania KW SA 2003 – 2006 Dyrektor Biura Przeróbki i Jakości Węgla Kompanii…

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania ryzykami finansowymi i zarządzania finansami. Przez pierwsze lata kariery zawodowej związany z bankowością, m.in. jako kierownik zespołu monitoringu Klientów Biznesowych wdrażał w Banku BPH system do portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystujący dane firmograficzne i behawioralne. Od roku 2013 związany z Grupą ENEA.…

W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej jako Dyrektor i Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager i pełnomocnik zarządu z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008…

Obecnie jako Risk Manager w PayU S.A. odpowiedzialny za rynki Europy Środkowej oraz koordynację procesu Enterprise Risk Management w regionie EMEA. W latach 2011 – 2014 pracował jako Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Kompanii Piwowarskiej, a następnie w Grupie Allegro na stanowisku specjalisty ds. wykrywania nadużyć.

mgr inż. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Audytor wiodący w obszarach bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz zarządzania jakością. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce zarządzania ryzykiem i podejściu procesowemu. Szerokie doświadczenie związane z rozwojem aplikacji informatycznych w obszarze zarządzaniem ryzykiem i modelowania procesów. 16 lat doświadczeń w realizacji projektów doradczych (kierownik projektu, trener, konsultant, ekspert) w…