pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierownik oraz wykonawca projektów badawczych i naukowych kierownik oraz wykładowca na studiach podyplomowych wykładowca na zagranicznych uniwersytetach lider projektów szkoleniowych i konsultingowych z zamiłowania maratończyk i triathlonista

Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitecie Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) Wykształcenie: – doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – magister ekonomii, Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Studia podyplomowe, Rachunkowość, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Studia podyplomowe Charakterystyka energetyczna…

Reprezentant KELA GROUP I MAGEN100 NA w EMEA, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w specjalizacji cyber wywiad. Prezes Polsko -Izraelskiego Konsorcjum na rzecz cyberbezpieczeństwa Polski. Przewodnicząca Rady Honorowej Cyberkonferencji Warszawskiej i wspołtworca programów edukacyjnych dla operatorów SOC.

Marcin Zastawa mgr, inż. Jest ekonomistą i członkiem zarządu PBSG SA. Po uzyskaniu dyplomu odpowiadał za rozwój i sprzedaż usług w zakresie zarządzania w DGA SA (7 lat). Od 2006 roku  na stałe związany z PBSG gdzie odpowiada za rozwój usług w zakresie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i revenue assurance. Jego doświadczenia zdobyte w trakcie…

CFE – Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyczno – Fizyczny, kierunek matematyka a także Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania (studia podyplomowe) i Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (podyplomowe studium Kontrola i audyt w gospodarce i administracji). Od 2003 r. do 2011 r. i od marca 2013 r. do chwili…

Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w zakresie Organizacji i Zarządzania. Zdobywała wiedzę podczas wyjazdów studyjnych do Nottingham Trent University – Nottingham Business School w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania operacjami, zachowań organizacji. Ukończyła: Studia Podyplomowe w zakresie Administracji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji.…