16 maj 2018 – Sesja ogólna

08:30-09:15

Przyjazd i rejestracja

09:15-09:30

Otwarcie Konferencji
Prezes Zarządu SDPK – Maciej Skała

9:30-10:00

Budowanie wspólnej kultury ryzyka w grupie kapitałowej
Adam Grys, Risk Manager, PayU

Przedstawienie sposobów integracji metody zarządzania ryzykiem oraz sposobów budowania jednolitych raportów w zakresie oceny zagrożeń. Budowanie wspólnej kultury ryzyka na czterech kontynentach.

10:00-10:30

Związki audytu z ryzykiem

Monika Dziadkowiec, Koordynator Zespół Audytu Wewnętrznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W jaki sposób obszar zarządzania ryzykiem wpływa na proces audytu wewnętrznego? W jaki sposób te obszary się wzajemnie uzupełniają?

10:30-11:00

Zarządzanie ryzykiem w kontekście spełnienia wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001.
Zbigniew Zabawa, Dyrektor ds. Jakości i Sprzedaży, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

W jaki sposób nowelizacja normy ISO 9001 wymusza opracowanie procesu zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonujących w organizacji procesów? W jaki sposób wdrożyć zarządzanie ryzykiem środowiskowym? Czy możliwe jest zintegrowanie analizy ryzyka w odniesieniu do kilku norm? W jaki sposób e-risk wspiera proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, środowiskowym i bezpieczeństwa informacji?

11:00-11:30

Przerwa kawowa/EXPO GRC

12:00-12:30

Podejście do wdrożenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej na przykładzie CCC

Natalia Batorska, Risk Manager, CCC

 

Jaką drogę wybrać wdrążając system zarządzania ryzykiem, czy wdrożeniem objąć całą organizację, czy wybrać zawężony zakres organizacji dla stworzenia modelu referencyjnego. 

12:30-13:00

Zintegrowany system zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej na przykładzie ENEA SA – wyzwania i korzyści?

Jakub Świątek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, ENEA SA

Na czym polega zarządzanie ryzykiem w strukturze rozproszonej? Jak opracować system raportowania o ryzykach w ramach różnych linii biznesowych.

13:00-13:30

Governance Risk Compliance –  zarządzanie ryzykiem poprzez efektywny system Compliance

Sławomir Chmielewski, MBA – Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym, Orange Polska

W trakcie wykładu poruszone zostanie zagadnienie zarządzania ryzykiem w ramach systemu Compliance. Omówione zostaną jego istotne elementy oraz kryteria oceny.

13:30-14.30

Przerwa obiadowa/EXPO GRC

14.30-15:00

Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie kontroli zarządczej na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Adriana Fabiańska, Dyrektor, SDPK

Czy i w jaki sposób kontrola zarządcza determinuje strukturę procesu zarządzania w urzędzie centralnym. Jakie są konsekwencje w zakresie proceduralnym funkcjonowania urzędu.

15:00-15:30

Różne poziomy zarządzania ryzykiem w imprezach masowych

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Łuczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Na czym polega zarządzanie ryzykiem w imprezach masowych. Przedstawienie poziomów zarządzania ryzykiem. Wpływ oceny ryzyka na sposób organizacji imprez masowych.

15:30-16:00

Zarządzanie ryzykiem, jako funkcja wsparcia procesu decyzyjnego
Wojciech Mazurec, Pełnomocnik Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Urząd Miejski Wrocławia

W jaki sposób odbywa się zarządzanie ryzykiem w urzędzie administracji samorządowej? W jaki sposób e-risk optymalizuje procesy decyzyjne?

16:00-16:30

Podsumowanie pierwszego I dnia Konferencji House of Risk 2018
Prezes Zarządu SDPK Maciej Skała

Przypomnienie tematów wystąpień. Omówienie najczęściej poruszanych zagadnień i zaproszenie na drugi dzień Konferencji.

17:00-20:00

Bankiet

17 maj 2018- panel e-risk user day

Moderatorem Panelu jest: SDPK 

08:30-09:00

Przyjazd i rejestracja

09:00-09:15

Otwarcie e-risk User Day
Maciej Skała, Adriana Fabiańska

Przedstawienie prelegentów i użytkowników e-risk. Omówienie obszarów zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonalności oprogramowania.

9:15-10:15

Wsparcie e-risk w świetle RODO/GDPR

Jacek Knopik, Konsultant, SDPK

W jaki sposób odbywa się zarządzanie ryzykiem w kontekście nowego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

10:15-11:00

Zarządzanie ciągłością działania – analiza ryzyka, BIA, plany ciągłości działania i testowanie planów w  e-risk
Maciej Wiśniewski, Konsultant, PBSG

Bardzo ważnym czynnikiem zarządzania procesem ciągłości działania jest analiza ryzyka, analiza BIA czy dbałość i dostępność do aktualnych planów kryzysowych. W trakcie prezentacji prześledzimy w jaki sposób e-risk wspiera organizacje  we wdrażaniu strategii zarządzania ciągłością działania oraz operacyjnych mechanizmów wspierających.

11:00-11:30

Przerwa kawowa/EXPO GRC

11:30-12:30

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001. Identyfikacja ryzyka i szans w odniesieniu do procesów oraz zmiany w normie ISO 31000 (2018).

Adriana Fabiańska, Dyrektor, SDPK

Nowa norma ISO 9001:2015 wymaga od organizacji wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem. Często głównym mianownikiem do identyfikacji i integracji ryzyk na poziomie organizacji okazuję się procesy. W jaki spósób podejść do budowania procesu zarządzania ryzykiem wg nowej normy?

12:30-13:30

e-risk 5.0  nowe funkcje i możliwości.

Maciej Skała, Prezes Zarządu, SDPK

Zaprezentowana zostanie nowa wersja oprogramowania e-risk

13:30-14:00

Podsumowanie Panelu e-riak User Day. Losowanie nagród
SDPK Maciej Skała, Adriana Fabaiańska.

Podsumowanie prezentacji. Przedstawienie rozwoju produktu w okresie 2018-2019. Losowanie nagród dla uczestników.

14:00-15.00

Obiad/EXPO GRC