Imię*
  Nazwisko*
  Organizacja*
  Stanowisko
  Email*
  Telefon*
  Jestem zainteresowana/y:  [ceny brutto]

    16 maja 2018 – Sesja ogólna [299 zł.]
    17 maja 2018 – e-risk User Day [99 zł.]

    Faktura

  Informacje dodatkowe:


  Płatność :

     * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SDPK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14 w celu rejestracji i udziału w Konferencji House of Risk. Jednocześnie informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do wglądu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz o prawie do żądania ich poprawiania albo usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne .