mgr inż. Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka w SDPK.

Absolwentka wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany Menadżer Ryzyka ISO 31000. W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG świadczyła usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania jakością, ciągłości działania, kontroli zarządczej, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, zarządzania procesowego oraz modelowania procesów.

Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk), a zdobyte doświadczenia wykorzystuje do rozwoju oprogramowania. W swej dotychczasowej karierze zrealizowała z sukcesem ponad 90 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadziła ponad 250 szkoleń w organizacjach sektora prywatnego oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Prelegentka na licznych konferencjach poświęconych tematyce optymalizacji zarządzania ryzykiem, Governance i Compliance.