Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w zakresie Organizacji i Zarządzania. Zdobywała wiedzę podczas wyjazdów studyjnych do Nottingham Trent University – Nottingham Business School w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania operacjami, zachowań organizacji.
Ukończyła: Studia Podyplomowe w zakresie Administracji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji. Brała udział w realizacji projektów unijnych w roli doradcy, konsultanta, audytora.
Ukończone liczne kursy doskonalące. np.: SIX SIGMA, mapowania procesów, auditora wiodącego z zakresu zarządzania jakością, pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania, uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Główne zainteresowania: doskonalenie struktur organizacyjnych, zarządzanie zmianą, zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami ludzkimi.