Rola jaką pełnię w projekcie

Zajmuję się projektami z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. Jestem Doradcą podatkowym

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałem wydając interpretacje podatkowe. Jestem Członkiem Prezydium Lewiatan. Autorem publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prelegentem na szkoleniach, pełnomocnik w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Komentatorem zagadnień podatkowych w radio i telewizji. Ekspertem biorący udział w pracach komisji parlamentarnych.