Ekspert zarządzania ciągłością działania, audytor wiodący BS25999. Od 16 lat zawodowo zajmuje się problematyką zarządzania ciągłością działania w sektorze finansowym i administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. na stanowisku regionalnego koordynatora ds. zarządzania ciągłością działania Citifinancial na Europę środkowo-wschodnią, kierownika ds. zarządzania ciągłością działania (Obsługa Funduszy Inwestycyjnych), głównego specjalisty ds. ciągłości działania w Banku BGŻ (Departament Infrastruktury Informatycznej), kierownika ds. ciągłości działania w Polbank EFG a następnie eksperta ds. ciągłości działania w Raiffeisen Bank Polska (Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa).

Obecnie odpowiada za wdrożenie zarządzania ciągłością działania w Centralnym Ośrodku Informatyki. Posiada kompleksową wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożenia, utrzymania i zarządzania systemem ciągłością działania, kontroli ryzyka operacyjnego oraz monitoringu zgodności a także przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych w instytucjach krajowych i zagranicznych w zakresie ciągłości działania. Brał udział w wielu projektach opracowania i wdrożenia systemu BCM, a także uczestniczył w zakończonej sukcesem certyfikacji spółki Obsługa Funduszy Inwestycyjnych wg normy BS25999.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu gdzie złożył i obronił pracę pt. „Zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej – projekt Continuity of Business”. Za wkład w budowanie bezpieczeństwa sektora finansowego odznaczony „Medalem Mikołaja Kopernika” Związku Banków Polskich. Przewodniczący Grupy ds. Ciągłości Działania działającej w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.