Rola jaka pełnię w projekcie

Rozstrzygam pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuję przeprowadzone prace oraz podejmuję ostateczną decyzję o kształcie i rodzaju dokumentów wydawanych klientowi. Jestem członkiem Polskiej Rady Biegłych Rewidentów poprzedniej i bieżącej kadencji. Społecznie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuję się w badaniu grup kapitałowych, podmiotów powiązanych oraz konsolidacji ich sprawozdań finansowych. Doświadczenie zdobyłem pracując przy wdrożeniach polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF, pracach audytorskich w procesie oferty publicznej, badaniach planów połączeń spółek.