Marcin Zastawa mgr, inż. Jest ekonomistą i członkiem zarządu PBSG SA. Po uzyskaniu dyplomu odpowiadał za rozwój i sprzedaż usług w zakresie zarządzania w DGA SA (7 lat). Od 2006 roku  na stałe związany z PBSG gdzie odpowiada za rozwój usług w zakresie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i revenue assurance.

Jego doświadczenia zdobyte w trakcie projektów doradczych i szkoleniowych na gruncie polskim zostały wykorzystane do opracowania oprogramowania do zarządzania ryzykiem e-risk. Aktywnie uczestniczy w rozwoju oprogramowania pełniąc także funkcje członka zarządu SDPK Sp. z o.o. producenta oprogramowania.