CFE – Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyczno – Fizyczny, kierunek matematyka a także Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Zarządzania (studia podyplomowe) i Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (podyplomowe studium Kontrola i audyt w gospodarce i administracji).
Od 2003 r. do 2011 r. i od marca 2013 r. do chwili obecnej dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania.
W latach 2011-2013, na czas przygotowania Poznania do Euro 2012 i przeprowadzenia mistrzostw, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz w pracach organów nadzorczych spółek prawa handlowego (nieprzerwanie od 2005 r.), teoretyczną i praktyczną znajomość prawa upadłościowego i naprawczego oraz procesów związanych z upadłością przedsiębiorstw (praktyka od 2003 r.).
Współautor publikacji „Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego” – InfoAudit, W-wa 2005.
Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem, systemów kontroli i audytu wewnętrznego. Prelegent na konferencjach z zakresu zapobiegania oszustwom gospodarczym.
Obszar zainteresowań: skuteczne systemy zarządzania, analiza i usprawnianie procesów.