W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej jako Dyrektor i Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager i pełnomocnik zarządu z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE).

W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Laureat nagrody Compliance przyznawanej przez Stowarzyszenie Compliance Polska za wspieranie działania oraz rozwój Compliance w Polsce (2014).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Absolwent kursu certyfikującego Approved Compliance Officer w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.