Reprezentant KELA GROUP I MAGEN100 NA w EMEA, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w specjalizacji cyber wywiad. Prezes Polsko -Izraelskiego Konsorcjum na rzecz cyberbezpieczeństwa Polski. Przewodnicząca Rady Honorowej Cyberkonferencji Warszawskiej i wspołtworca programów edukacyjnych dla operatorów SOC.