Konsultant Departamentu Zarządzania i Ryzyka w SDPK Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk), a zdobyte doświadczenie wykorzystuje do rozwoju oprogramowania.

pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierownik oraz wykonawca projektów badawczych i naukowych kierownik oraz wykładowca na studiach podyplomowych wykładowca na zagranicznych uniwersytetach lider projektów szkoleniowych i konsultingowych z zamiłowania maratończyk i triathlonista

Małgorzata Miśniakiewicz – doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa. Wykładowca z zakresu Innowacyjności w produkcji żywności, Food Product Development, Komercjalizacji produktu, Projektowania żywności oraz Future trends in the food industry. Zainteresowania naukowe to kształtowanie i ocena jakości produktów żywnościowych, problematyka innowacyjności w produkcji żywności, FPD – opracowywanie…

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe z zakresu compliance na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości oraz w zagadnieniach związanych z etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu. W latach 2007-2014 związany z branżą finansową (m.in. mBank…

Rola jaką pełnię w projekcie Kieruje projektami szkoleniowo-doradczymi, realizowanymi zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i na rzecz administracji publicznej oraz samorządów lokalnych. Zarządzam projektami innowacyjnymi, wdrażając nowe rozwiązania organizacyjne oraz budując kulturę innowacyjności w organizacjach. Doświadczenie zawodowe Moją domeną jest rozwój potencjału projektowego organizacji, diagnoza i doskonalenie kompetencji zespołów projektowych oraz tworzenie środowiska skutecznego zarządzania…

Rola jaką pełnię w projekcie Zajmuję się projektami z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. Jestem Doradcą podatkowym Doświadczenie zawodowe Doświadczenie zawodowe zdobywałem wydając interpretacje podatkowe. Jestem Członkiem Prezydium Lewiatan. Autorem publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prelegentem na szkoleniach, pełnomocnik w postępowaniach przed…

Rola jaką pełnię w projekcie Jestem odpowiedzialny za zaplanowanie projektu, podział prac, bieżącą weryfikację prac zespołu, kontakty z klientem w kwestiach dotyczących projektu oraz za wspólne z partnerem podejmowanie decyzji dotyczących kwestii merytorycznych. Doświadczenie zawodowe Specjalizuję się w badaniach jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte.…

Rola jaką pełnię w projekcie Jestem odpowiedzialny za realizację projektu, podział prac, kontakty z klientem w kwestiach dotyczących projektu oraz za wspólne z partnerem podejmowanie decyzji dotyczących kwestii merytorycznych. Doświadczenie zawodowe Specjalizuję się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniach prognoz finansowych. Przygotowałem i przeprowadziłem szkolenia z zakresu MSR/MSSF oraz polskich standardów rachunkowości. Przeprowadzałem…